Top

24 فروردین 1398

مولف: حمیدرضا برهانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

18 فروردین 1398

مولف: حمیدرضا برهانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

17 فروردین 1398

مولف: حمیدرضا برهانی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

30 فروردین 1396

مسئولیت پذیری در کودکان

مسئولیت پذیری در کودکان

مسئولیت پذیری ، یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب همه ی فعالیت هایی که بر عهده ی او گذاشته شده است، مسئولیت پذیری از درون فرد سرچشمه می گیرد .

مولف: یحیی مجلسی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

23 فروردین 1396

مولف: یحیی مجلسی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 فروردین 1396

مولف: یحیی مجلسی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

23 فروردین 1395

مولف: یحیی مجلسی
0  نظر
رتبه خبر: 1
(1 نظر )

21 فروردین 1395

هفته جهانی بهداشت گرامی باد

هفته جهانی بهداشت گرامی باد

شعار هفته بهداشت:

 « هشدار نسبت به دیابت و پیشگیری از آن » 

مولف: یحیی مجلسی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

16 فروردین 1395

مولف: یحیی مجلسی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1